Zatrudnianie osób niepełnosprawnych cz. I

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych, to ważny temat, który w niniejszym wpisie gościnnym porusza Iwona Boguszyńska – specjalistka od społecznej odpowiedzialności biznesu, zapraszam do lektury:

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych jako element społecznej odpowiedzialności biznesu – CSR pracowniczy

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych to temat, który niewielu osobom kojarzy się z częścią strategii biznesowej i CSR. Powszechnie uważa się, że dotyczy on zakładów pracy chronionej czy spółdzielni socjalnych, nie zaś w pełni komercyjnych firm. Tymczasem to mit. Każda firma może zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku, oferując poprzez zatrudnianie osób niepełnosprawnych – nie tylko ze względu na przysługujące firmie ulgi finansowe i dofinansowania do wynagrodzeń, nie tylko ze względu na pozytywny wizerunek, ale także (a raczej przede wszystkim) ze względu na potencjał tychże pracowników. Trzeba jednak wiedzieć, jak podejść do sprawy, aby to wszystko osiągnąć. Kluczem jest obustronna korzyść. Przyjrzyjmy się w pięciu krokach, jak to działa.

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych – krok pierwszy: określenie potrzeb firmy, kluczowych kompetencji kandydata

Otóż przede wszystkim należy na tą sprawę spojrzeć pod kątem kosztów i zysków, pod kątem strategicznym. Nie wolno zatrudniać pracownika, żeby być poprawnym politycznie, czy też udowadniać komuś swoją „wrażliwość społeczną”. To nie są cele biznesowe. Pracownika zatrudniamy ze względu na jego predyspozycje, kompetencje zarówno twarde jak i miękkie, a jego zatrudnienie musi nie tylko się zwracać, ale i przynosić firmie zysk.

Dlatego zanim zaczniemy rozważać zatrudnianie osób niepełnosprawnych, najpierw zastanówmy się, kogo potrzebujemy, o jakich cechach i umiejętnościach, a dopiero potem szukajmy takiej osoby – bez uprzedzeń i stereotypów, ale z logicznym myśleniem. Nie chodzi bowiem o to, aby zatrudnić orzeczenie o niepełnosprawności, ale człowieka, któremu z powodu uprzedzeń otoczenia trudniej dostać szansę i znaleźć pracę, a który swoimi kompetencjami czy motywacją nie ustępuje innym kandydatom, a często ich przewyższa.

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych – krok drugi: określenie grupy docelowej, gdzie będziemy szukać kandydatów

Kluczowa jest wiedza następująca: osoby z niepełnosprawnością to ogromnie zróżnicowana grupa i tak samo są zróżnicowane ich kompetencje i predyspozycje. Inne kompetencje mają osoby głuche niż osoby niewidome, a jeszcze inne osoby z niepełnosprawnością ruchową itd. Miarą odpowiedzialności firmy jest zaproponowanie stanowiska, dopasowanego do predyspozycji kandydata – to bowiem przyniesie korzyści i firmie i pracownikowi. Wszystko zależy od tego, z jakimi kompetencjami osoby potrzebujemy.

Przykład na zatrudnianie osób niepełnosprawnych:

Jeśli mamy firmę produkcyjną i potrzebujemy pracownika o zdolnościach manualnych, bardzo dokładnego i umiejącego skupić się na wykonywanym zadaniu nawet w panującym dookoła zmieszaniu, to bardzo dobrym pomysłem będzie zatrudnienie osoby niesłyszącej. Jeśli wymienione kompetencje są dla nas kluczowe, warto wiedzieć, że wielu Głuchych takie właśnie predyspozycje naturalnie posiada. Nie ma w takim przypadku wielu kosztów dostosowań stanowiska pracy – stanowiska pracy Głuchych nie różnią się zwykle niczym od stanowisk osób słyszących, jedynie trzeba zadbać np. o świetlny sygnał alarmowy. Ale trzeba sobie zdawać sprawę również z odrębności kulturowej Głuchych (mówimy o tzw. Kulturze Głuchych, stąd wielka litera w słowie „Głuchy”), a także z ich obcojęzyczności – od czasu do czasu może być potrzeby tłumacz języka migowego, żeby przetłumaczyć np. szkolenie BHP. Jest to ważne, ponieważ jeśli potrzebujemy pracownika biura obsługi klienta, który będzie na przykład pisał odpowiedzi na złożone przez klientów reklamacje, należy zdawać sobie sprawę, że dla osoby Głuchej może to być problematyczne zadanie ze względu na jej obcojęzyczność właśnie. Bowiem językiem naturalnym Głuchych jest Polski Język Migowy, który bardzo się różni w swej gramatyce od języka polskiego – język polski jest dla Głuchych językiem obcym i nie wszyscy Głusi są dwujęzyczni. W takim wypadku kompetencją kluczową jest biegłość językowa i elokwencja i nie wolno pomijać jej znaczenia w imię poprawności politycznej. Jest to przejaw odpowiedzialności nie tylko wobec własnej firmy, ale także wobec potencjalnego pracownika – nie można przecież postawić przed człowiekiem zadań, z którymi ten nie będzie w stanie sobie poradzić.

Jeśli mamy pracownika o kompetencjach dopasowanych do miejsca pracy, korzyści są oczywiste. Wystarczy nadmienić chociażby, że np. osoby Głuche pracujące na stanowiskach produkcyjnych często osiągają wyższą efektywność pracy (wyrabiają wyższe normy produkcyjne) niż ich słyszący koledzy.

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych – krok trzeci: zatrudniamy właściwego kandydata na właściwe stanowisko

Możemy prowadzić rekrutację samodzielnie, pamiętając o dokładnym opisaniu stanowiska pracy (zakres obowiązków, wymagane umiejętności i kompetencje) oraz zachęceniu do aplikowania osób z niepełnosprawnością. Warto też na stronie internetowej firmy umieścić informację o otwartości firmy i profesjonalnym podejściu, jeśli chodzi o zatrudnianie osób niepełnosprawnych.

Warto jednak również nawiązać kontakt z organizacjami pozarządowymi, np. Stowarzyszeniem Integracja lub Fundacja Aktywizacja, aby dowiedzieć się, kto najlepiej się odnajdzie na proponowanym przez nas stanowisku pracy. Można też poprosić o pomoc w rekrutacji oraz dostosowaniu stanowiska pracy do potrzeb przyszłego pracownika. Dobrze jest wiedzieć, że są podmioty zajmujące się tego typu działalnością, które wspierają na rynku pracy zarówno osoby z niepełnosprawnością, jak i ich pracodawców.

Jeśli zainteresował Cię temat, jakim jest zatrudnianie osób niepełnosprawnych i potrzebujesz wsparcia, to skontaktuj się ze mną, pisząc maila na adres: szkolenia[at]biznestube.pl. Doradzam i pomagam przedsiębiorcom, jak i organizacjom pozarządowym w kształtowaniu społecznej odpowiedzialności biznesu. A już wkrótce ukaże się: artykuł pt.: „Zatrudnianie osób niepełnosprawnych cz. II„. Zapraszam do lektury!
Latest posts by Iwona Boguszynska (see all)

Prześlij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Pin It on Pinterest

Share This