Co to jest CSR?

Tym razem goszczę na blogu Iwonę Boguszyńską – specjalistkę od społecznej odpowiedzialności biznesu, która wyjaśnia co to jest CSR, zapraszam do lektury:

Co to jest CSR?

CSR (z ang. Corporate Social Responsibility), czyli Społeczna Odpowiedzialność Biznesu, to taki sposób prowadzenia biznesu, w którym przedsiębiorca uwzględnia aspekty społeczne, etyczne i środowiskowe swojej działalności. CSR to nie działania filantropijne, dodatkowe czy jednorazowe względem działalności firmy, to całościowa strategia rozwoju firmy, która zakłada zyski – mierzalne i wymierne – dla obu stron, czyli zarówno dla przedsiębiorcy (a może przede wszystkim), jak i dla jego otoczenia (np. społeczeństwa, środowiska naturalnego).

Na świecie, zwłaszcza na Zachodzie strategia CSR staje się, o ile już się nie stała, standardem prowadzenia biznesu. Wiele globalnych i europejskich instytucji zajmuje się promowaniem odpowiedzialnego biznesu i wskazuje na jakże ważne związki między wynikami ekonomicznymi firmy a wdrażaniem strategii CSR. Potwierdzają to dyrektorzy finansowi różnych firm na całym świecie, widząc w strategii społecznej odpowiedzialności możliwości rozwoju firmy i generowania zysków (za: raportem Deloitte z 2012 r. ).

Co to jest CSR – definicja Unii Europejskiej

Dużą wagę do promowania rozwoju CSR przykłada Unia Europejska – definiuje ona społeczną odpowiedzialność biznesu, jako:

„koncepcję, w której przedsiębiorstwa dobrowolnie decydują się wspierać działania na rzecz lepszego społeczeństwa i czystszego środowiska poprzez zarządzanie relacjami z różnorodnymi grupami interesariuszy, którzy wywierają wpływ na ich funkcjonowanie”

CSR w Polsce

W Polsce zagadnienie wydaje się być co najmniej niedoceniane. Duże międzynarodowe korporacje, działające w Polsce, z racji dostępu do wiedzy oraz wprowadzanych we wszystkich oddziałach na świecie tych samych standardów funkcjonowania, wdrażają działania z zakresu CSR. Między innymi stąd pojawił się pogląd, że CSR jest narzędziem tylko dla dużych przedsiębiorstw, zwłaszcza dysponujących sporym budżetem. Ponadto innym bardzo błędnym przekonaniem, krążącym wśród polskich przedsiębiorców, jest to, że CSR to działania wizerunkowe bądź kampanie społeczne wielkich firm. Tymczasem CSR powinien być traktowany jako element zarządzania strategicznego, umożliwiający uporządkowanie relacji wewnątrz organizacji, a dopiero w następnych krokach określający relacje z otoczeniem. Tak rozumiany CSR jest możliwy do wdrożenia w każdej firmie, na każdym etapie jej rozwoju – i tylko wtedy ma swoje przełożenie na wyniki ekonomiczne i długofalowy rozwój firmy.

Dla początkujących osób zagadnienia związane z koncepcją CSR mogą wydawać się skomplikowane i trudne do uporządkowania. Z pomocą przychodzą różnorodne normy i modele, sporządzone przez międzynarodowe instytucje, opisujące obszary CSR i wskazujące sposoby ich wdrażania. Przykładem jest norma ISO 26000, opracowana przez Międzynarodową Organizację Standaryzacyjną. Norma ta stanowi zbiór wytycznych na temat tego co to jest CSR, przygotowanych w taki sposób, aby każda firma bez względu na wielkość, czas działalności czy branżę, mogła wdrożyć zasady odpowiedzialnego biznesu, zgodne ze swoimi możliwościami oraz celami. Punktem wyjścia jest kilka głównych obszarów CSR, które należy uwzględnić przy opracowywaniu strategii społecznej odpowiedzialności:

Na podstawie tych obszarów można stworzyć optymalny dla każdej firmy plan wdrażania społecznej odpowiedzialności biznesu, zgodny z celami i możliwościami danego przedsiębiorstwa.

Warto pamiętać, że stosunkowo niewielka jeszcze popularność idei społecznie odpowiedzialnego biznesu w Polsce jest szansą dla tych przedsiębiorców, którzy odważą się wyjść przed szereg i dostosują się do międzynarodowych standardów gospodarczych. Będą oni o krok przed swoją konkurencją, ponieważ wcześniej czy później CSR stanie się standardem także w naszym kraju. Wynika to nie ze zmian w postrzeganiu swojej działalności przez przedsiębiorców – zmiany te generują bowiem sami konsumenci, swoimi wyborami decydując o tym, które firmy przetrwają na rynku. Czynnikiem obecnie wywołującym zmiany w warunkach prowadzenia działalności gospodarczej jest rosnąca świadomość społeczna, nowe oczekiwania społeczne względem biznesu. Dzięki rozwojowi technologii, mediów społecznościowych, rosnącego dobrobytu, nieograniczonego w zasadzie dostępu do informacji rola społeczeństwa (w tym konsumentów) zmieniła się i już nie będzie taka jak przedtem. Dlatego CSR to nie chwilowa moda, to trwała zmiana, która będzie się rozwijać. Dziś społeczeństwa, zgłaszając biznesowi swoje potrzeby i oczekiwania, żądają odpowiedzi, reakcji przedsiębiorstw. Ci przedsiębiorcy, którzy w porę to zrozumieją i umiejętnie wprzęgną w strategię rozwoju swojej firmy – wygrają na rynku.

Trzy rzeczy, jakie powinieneś wiedzieć na początek, o tym co to jest CSR, by zacząć:

  1. Jak wdrażać? (narzędzia)
  2. Po co? (korzyści)
  3. Jak o tym mówić? (komunikacja)

Bibliografia:

  • „Zrównoważony rozwój: Dyrektorzy finansowi zakasują rękawy”, badanie w którym wzięło udział 250 dyrektorów z czternastu krajów na pięciu kontynentach. Dwie z nich zadeklarowało, że podejmuje działania w zakresie kreowania zrównoważonego rozwoju swoich spółek, a ponad połowa z nich zaznacza, że ich zaangażowanie w ten obszar działalności wzrosło w ciągu ostatniego roku.
  • Za Rudnicka A., 2012, CSR – doskonalenie relacji społecznych w firmie, Oficyna a Wolter Kluwers business, Warszawa, s. 15
  • European Commission 2001, Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility Green Paper, 3.06.2009, s. 5. (http://ec.europa.eu/index_en.htm)
Latest posts by Iwona Boguszynska (see all)

Prześlij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Pin It on Pinterest

Share This